Kněží voodoo

 

 

 

- mají schopnost ovládat mrtvé

 

voodoo

- směsice mnoha rozdílných starých náboženství afrických otroků v Karibiku

- jak vyznání, tak moc

- nelze praktikovat voodoo bez modliteb k bohům

- často spojeno s černou magií

 

eufemismy

- bílá koza – lidská oběť

- bezrohá koza – člověk

 

gris-gris

- kouzlo testující přítomnost nekromancie je z černého peří, kousků kostí a mumifikovaného ptačího pařátu

- nosí se jako náramek

- krmí se krví

- některá taková kouzla mohou podvést smrt, ale je nutné je nakrmit nesmrtelnou krví

- mohou přinést bohatství, moc, sex – taková požadují krev panen, dětí, dospívajících chlapců

 

verve

 - symboly vyryté ve voodoo svatyni na poklonu bohům loa

- náramky na oltáři nebo okolo hrobu člověka, který má být probuzen

- symbolizují několik tváří bohů loa

 

postavy:

Dominga Salvatorová - nejmocnější kněžka na Středozápadě, pravděpodobně v celé Severní Americe (2. díl)

Manny Rodriguez - mocný praktik, ale činnosti zanechal, aby se stal plnohodnotným oživovatelem

babička Flores - Anitina babička z matčiny strany, Anitu učila

John Burke - říká se, že se zúčastnil několika rituálů s lidskými oběťmi, největší oživovatel v New Orleans, nejlepší voodoo kněz v okresu

Peter Burke - bratr Johna, zapletený do několika nevyřešených případů vražd, některé z nich vyšetřoval MOST