Lidští služebníci

 

 

– služebníci jsou očima, ušima, rukama a hlasem upírů v době, kdy své záležitosti nemohou sami vykonávat – za dne a na dálku

– sílu na vytvoření vlastního lidského služebníka mají pouze vyšší upíři

– upír může mít jen jednoho služebníka

– učinit někoho svým služebníkem je mezi upíry považováno za velký dar

– jejich rozhodnutí a přání jsou považovány za rozhodnutí a přání upíra, kterému služebník slouží

– upír získá prostřednictvím služebníka ještě více vlastní moci

– od upírů získávají služebníci více větší fyzickou sílu a rychlost, nestárnou a mohou posílit své vlastní nadpřirozené schopnosti

– je těžší je zranit, než obyčejné lidi, snadněji se jim hojí rány a jsou odolnější vůči jedům

– odolnost vůči ovládání myslí upíra, který znamení seslal (včetně moci pohledu, hlasu, mysli), i upírů ostatních

– pokud jsou označeni všemi znameními, nestárnou a zemřou jen po smrti svého upírského pána

– mocný vyšší upír ve výjimečných případech dokáže přežít smrt svého služebníka, zůstane poté ovšem velmi oslaben

– služebník ve výjimečných případech dokáže přežít smrt svého upířího pána, ale důsledkem bývá šílenství. Čím delší doba od ukončení tohoto partnerství uplyne, tím pravděpodobněji služebník zešílí.

 

 

Znamení

 

– aby se člověk plně připoutal k upírovi, musí obdržet čtyři znamení

– udělené znamení člověk sám ze sebe nesejme

– vzniká služebníka k pánovi vzniká už prvním znamením, ale proces finišuje až čtvrtým

– pokud člověk neobdrží čtyři znamení od jednoho upíra, může nést znamení více upírů zároveň

– vztah služebníka a pána je většinou dobrovolný, znamení mohou být seslána ale i proti vůli člověka

– blízkost služebníka zvyšuje upírovu moc, dotek služebníka má takový efekt ještě silnější

– vyšší upír získává skrze svého služebníka životní moc

– předáním znamení se upír vzdává svého vlivu vůči služebníkovi – většina služebníků tak slouží čistě dobrovolně

– duše člověka není znameními ovlivněna

 

 

první znamení

– upír sdílí s člověkem jeho životní moc

– není viditelné, člověk si ho nemusí být vědom

– je upírem udíleno povětšinou osobně, ačkoli fyzická přítomnost seslání prvního znamení není nutná

– výhodnější pro člověka, upír získává jen mentální propojení s člověkem

– důsledky

        – zlepšená schopnost uzdravování a hojení

        – lidi s prvním znamením je těžší zranit

        – lidé mají vyšší odolnost vůči bolesti a větší výdrž

 

druhé znamení

– člověk vidí dva plameny – stíny upířích upířích očí – jak se k němu blíží, dokud se plamínky nenalepí na oči člověka. Poté člověk vidí po krátkou chvilku svět kolem sebe zahalený ve stínech. Během této doby ostatní vidí oči daného člověka zářit plamenem.

– obvykle je udílena osobně, ale fyzická přítomnost upíra není nutností

– důsledky

        – člověk je imunní vůči dalším upířím trikům s myslí a získává ještě více odolnosti

        – upír je skrze člověka sycen jeho životní silou, udržují se takto při životě a zdravém rozumu

        – upír využívá snů jako prostředků komunikace se svým služebníkem

 

třetí znamení

– upír obřadně přijme od člověka krev

– upír a člověk sdílí navzájem své vzpomínky

– pro seslání znamení je nutná fyzická přítomnost upíra i člověka v jednom prostoru a čase

– důsledky

        – propojení myslí upíra a člověka

        – komunikace přenosem myšlenek i za vědomého stavu člověka, nejen ve snech

        – sdílení myšlenek, emocí a vzpomínek

        – člověk získává ještě větší schopnost uzdravování a hojení

        – upír cítí chuť jídla, které služebník jí

 

čtvrté znamení

– člověk vypije krev svého upířího pána, zatímco upír slavnostně pronáší poutací slib

– každý upír má vlastní verzi poutacího slibu, ale význam je vždy stejný – dva se stávají jedním

– je nutná fyzická přítomnost upíra i člověka v jednom prostoru a čase

– důsledky

        – plné propojení životních sil dvou jednotlivců

        – zranění či smrt jednoho způsobí zranění či smrt druhého

        – hlubší sdílení myšlenek a emocí

        – služebník přestává stárnou, přesto zůstává člověkem

        – služebník stále smí nosit požehnané předměty a symboly a držet si svou víru

 

 

Služebníci a jejich páni zmíněni v sérii AB:

 

Anita a Jean-Claude

        – první dvě znamení udělena v 1. dílu, třetí v 3.

            – všechna udělena bez Anitina souhlasu, zrušena znameními Alejandra

        – v 6. dílu udělena tři znamení na záchranu Jean-Claudova a Richardova života, vzniká triumvirát

Anita a Alejandro – ve 3. dílu udělena všechna čtyři znamení – bez jejího souhlasu

Anita a Belle Morte – získáno první znamení, před druhým v 11. dílu zachráněna

Nikolaos – služebník Burchard (1. díl)

Zemětřas (pan Oliver) – služebník Karl Inger (3. díl)

Jasmína – služebnice Marguerite (3. díl)

Sabin – služebník Dominik Dumare (6. díl)

Cestovatel – služebník Balthasar (7. díl)

Padma – služebník Thomas Carswell (7. díl)

Colin – služebník Nikki (8. díl)

Itzpapalotl – služebník Pinotl (9. díl)

Musette – služebník Angelito (11. díl)