Slovník

  

Mnoho termínů pochází ze severských legend.

 

Lukoi

– termín, kterým vlkodlaci označují sami sebe, na památku krále Lykaona z Arkádie, který byl vlkodlakem a neskrýval to. Lukoi žijí ve smečce pod vedením Ulfrica (Vlčího krále, i když ve vzácných případech to mohou být i ženy).

 

Ulfric

– král – nejvyšší alfa smečky. Ulfricem se může stát pouze vlk (Fenrir), který zabije předchozího vůdce v oficiálním boji. Teoreticky se může stát Ulfricem i žena, ale jen vyjímečně, neboť muži jsou většinou silnější. Termín je odvozen z norštiny: ‚Úlfr‘ znamená ‚vlk‘

 

Lupa

– králova družka, pojmenovaná po Lupě – matce Romula a Rema. Termín označuje ženu, kterou si Ulfric vybral za družku. Ačkoli lupa nemusí bojovat o zachování své pozice, svou pozici nejdominantnější ženy (nebo muže v případě mužského lupy) ve smečce získá vítězstvím v souboji. Termín pochází z latiny a znamená vlčice nebo děvka. Tato pozice nemůže být zpochybněna, rozhoduje o ní pouze Ulfric. „Jsem lupa, jsem matkou všech, jsem váš strážce, vaše útočiště, váš mír. Budu vám stát po boku proti všemu bezpráví. Vaši nepřátelé jsou mí nepřátelé. Sdílím s vámi krev a maso. Jsme lukoi, jsme smečka."

 

Freyja

– vlčí královna – pojmenovaná podle královny valkýr a bohyně lásky, plodnosti a sexuální touhy, Freyji.  Ovládá magii. Pojem označuje lupu, která se prohlásí nezávislou na Ulfricovi a vyzývá ho, aby ji dobyl. Vítězem se může stát jakýkoli vlk tím, že s ní má sex. Samci udělají cokoli, aby vyhráli, i kdyby se měli pozabíjet. Když se chce lupa pářit s jinými vlkodlaky než s Ulfrikem, stává se Freyjou skrze komplikovaný ceremoniál.

 

Freki – druhý ve velení po Ulfricovi, jeden z Odinových vlků. Jeho jméno pochází z norštiny a znamená ‚hladový‘. On a Geri jedli všechno maso, které bylo podáno Odinovi, protože ten upřednostňoval víno.

 

Geri – třetí ve velení po Ulfricovi, druhý z Odinových vlků. Jeho jméno pochází z norštiny a znamená ‚chamtivý‘.

 

Sköll – hlavní bodyguard. Je to jméno jednoho ze synů Fenrira, je mu určeno, pozřít během Ragnaroku slunce.

 

Hati – bodyguard. Je to jméno jednoho ze synů Fenrira, je mu určeno, pozřít během Ragnaroku měsíc. Podléhá Sköllovi.

 

Bölverk – kat, mučitel – Dělník zla - pod tímto jménem se skrýval Odin, když se snažil získat Medovinu básníků. Bölverka jmenuje Ulfric. Bölverk dělá za Ulfrica „špinavou práci“, věci, které Ulfric nechce dělat sám nebo není v pozici, aby to mohl učinit. Tj. lže, podvádí, zabíjí, loví toulavé lukoi… Bölverk se často používá jako strašák, aby udržel ostatní vlky v poslušnosti. Má povolené tři pomocníky – Baugiho, Suttunga a Gunnlöd. Jejich jména jsou odvozena od dvou obrů, které Odin napálil, aby získal Medovinu básníků a obrovy dcery Gunnlöd, kterou kvůli Medovině svedl.

 

Erato (Eranthe) a Eros – náhradní milenci, učitelé lásky – Erato je můza erotické poezie, Eros je bůh lásky a chtíče. Mezi lukoi tato označení patří vlkům, kteří mají za úkol pomáhat mladým vlkům ovládat přeměnu během sexu, obvykle s cílem proměně z člověka na vlka zabránit.

 

Fenrir – vyzývatel – též Fenrisulfr, oficiální vyzývatel Ulfrica, pojmenovaný podle vlka, který měl za úkol zabít Odina. Podle báje byl Fenrir velmi hladový vlk, který se měl podílet na Konci světa, syn boha Lokiho a obryně Angrbody a otcem Hatiho a Skölla. Ve smečce je Fenrir někdo, kdo zpochybňuje Ulficovu schopnost vést. Obecně bojují o nadvládu nad smečkou

 

Vargamor – čarodej/ka, šaman/ka – v skandinávských mýtech byly vargamor ženy, které prováděly lidské oběti pro vlčí společníky, často oplátku za sexuální služby. Ve Švédsku to byly v lese žijící staré ženy s magickými schopnostmi, včetně moci ovládat vlky. Proto byly nazývány ‚vargamor‘- vlčí čarodějnice. Vargamor přizvaná do smečky pomáhala lukoi s magickými záležitostmi. Je to starobylá pozice zastávaná člověkem s magickými nebo psychickými schopnostmi, téměř vždy se jedná o ženu. Smečka má vždy jen jednu vargamor. Bojů se neúčastní. Nezabývá se jen magií a léčením, ale je i duchovní oporou smečky. Většina moderních smeček už vargamor nemá.

 

Munin – duchové zemřelých lukoi – jsou pojmenováni podle jednoho z Odinových havranů (Munin a Hunin – Paměť a Myšlení). Munin jsou duchové nebo vzpomínky na zemřelé členy smečky. Živí členové mohou „zavolat munin“ a čerpat z jejich znalostí a schopností. Různé smečky zachovávají munin různými způsoby, například snězením jejich těl.

 

Lupanar – posvátné místo – místo pro setkání lukoi, případně místo jejich moci. Termín znamená vlčice, též starořímský výraz pro nevěstinec, pravděpodobně kvůli dvojímu významu slova ‚lupa‘. Klan bývá pojmenován po lupanaru – například Thronos Rokke podle kameného trůnu nebo Oak Tree (Dub) podle dubu.

 

autor slovníku: Hentusen