Kožoměnci vs. lykantropové

 

 

Kožoměnci

 

- mohou se proměnit do podoby zvířete

- časté označení dlak

- schopnost je získaná buď nakažením, dědičně, prokletím nebo dočasně kouzlem

- k dočasnému nabytí podoby kožoměnce je nutná černá magie a kůže pravého kožoměnce

- proměna může (lykantropové) i nemusí (prokletí, kouzlo) být podmíněna úplňkem

- hlavní podskupinu tvoří lykantropové. Ne každý kožoměnec je ale zároveň lykantrop.

- v St. Louis existuje hned několik frakcí různých druhů kožoměnců, které spolu spolupracují i soupeří

 

 

 

Lykantropové

 

- lykantropové jsou lidé se schopností změnit svůj tvar do podoby zvířete

- lidé nemocní lykantropií

- v Anitaverse se jedná o termín označující všechny kožoměnce, jejichž proměna je ovlivňovaná měsícem

- slangová označení: chlupáči, kožicháči, vyzýváni lunou

 

Vlastnosti společné všem lykantropům

- mohou změnit svou podobu kdykoli

- úplněk či jeho blízkost je k proměně nutí či znesnadňuje sebeovládání

- nový či mladý lykantrop se s blížícím se úplňkem promění i jen při ucítění čerstvé krve

- po proměně jsou hladoví a musejí se najíst

- lidé se nakazí přenosem krví z lykantropa ve zvířecí podobě, z nakažené vakcíny nebo se s touto schopností narodí (především tygrodlaci). Zřídka jsou prokletí.

- stříbro je popálí, rána způsobená stříbrem se hojí stejně pomalu jako člověku

- jsou imunní vůči všem nemocem, z většiny zranění se dokáží vyléčit

- hrozbou je pro ně velká ztráta krve

- po proměně neplešatí, ale proměněným plešatým vlasy už nenarostou

- velmi rychlí a silní, mají vysoce citlivé smysly

- pokud ztratí končetinu, při následující proměně jim doroste a zahojí se všechny rány

- vůdcem jsou alfové – jsou silnější a mocnější než jejich poddaní, mají schopnosti, které ostatní neovládají

- opravdu mocní alfové dokáží ochránit slabší členy klanů před upířím zavoláním a také jim dokáží zabránit v proměně

- mocní jedinci dokáží skrýt, co jsou

- pokud se lykantrop během dvou hodin promění z člověka na zvíře a zpět, opadnou vyčerpáním a následujících dvanáct hodin spí, aby nabrali sílu na další proměnu. Během spánku nesmí být probuzeni.

- lykantropové zůstávají ve své podobě obvykle osm až deset hodin, než se promění zpět

- diskriminace kvůli této nemoci je nezákonná, lykantropové, jejichž stav prosákne na veřejnost, jsou ovšem propouštěni ze svých prací a novou hledají těžko

- v západních státech USA jsou lykantropové stále považováni za škodnou. Pokud zde zabijete člověka a posmrtně se ukáže, že byl nakažen lykantropií, nepovažuje se to za vraždu

- občas se mocní lykantropové stanou součástí upířích triumvirátů moci s upírem, pro nějž je daný druh lykantropa zvířetem na zavolání, a jeho lidským služebníkem